Hierbij verleen ik REvitAM toestemming om mijn persoonlijke gegevens en verstrekte data te verwerken zoals onderstaand nader omschreven. REvitAM verwerkt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

1. Advies en service
Verwerking van uw gegevens en informatie ten behoeve van persoonlijk (product)advies en ondersteuning

2. Onderzoek
Verwerking van uw gegevens en bijdrage aan enquêtes en vragenlijsten voor ontwikkeling en/of verbetering van producten en diensten van REvitAM.

3. Marketing
REvitAM houdt u periodiek op de hoogte van (product)ontwikkelingen wanneer u daar toestemming voor heeft verleend. U kunt zich eenvoudig afmelden via deze kanalen of door een e-mail te sturen aan: info@revitam.nl. Indien REvitAM  gebruik maakt van externe dienstverleners voor marketing- en communicatiedoeleinden wordt uw privacy middels separate overeenkomsten gewaarborgd.

4. Derden
REvitAM deelt geen gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

5. Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens en data worden opgeslagen voor intern gebruik en voor zo lang als nodig is voor benoemde doeleinden.

6. Recht tot inzage, wijziging of verwijdering
U behoudt het recht om contact met ons op te nemen ten behoeve van:

  • Inzage in, wijziging of verwijdering van in uw gegevens
  • Ontvangst van uw gegevens voor overdracht aan derden

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze gegevensverwerking en -opslag kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Mail dan naar: info@revitam.nl.

7. Wijzigingen
Het privacy statement kan te allen tijde door REvitAM worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website worden gepubliceerd.