De voor- en nadelen van Interim-huisvesting: regeren is vooruit zien

Ook in de zorgsector worden de gebouwen van tijd tot tijd aangepast. Meestal is dat om het gebouw beter te laten aansluiten bij de laatste inzichten om de doelgroepen passende huisvesting te kunnen aanbieden. Of wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn vaak goede redenen om het gebouw grondig aan te pakken. Wat de reden ook is: een zorggebouw tijdens de verbouwing in gebruik houden is bijna altijd onmogelijk of ongewenst.

“Regeren is vooruit zien”, ook nu, door in zulk soort situaties tijdig op zoek te gaan naar alternatieve (lees: tijdelijke) interim-huisvesting, zodat én de cliënten minder overlast hebben én de aannemer sneller de verbouwing kan afronden. Een win-win situatie.

Begin daar dan wel op tijd mee, want alleen dan kunnen de voordelen van interim-huisvesting (kortere bouwtijd, lagere stichtingskosten, minder geluids-lawaaioverlast) opwegen tegen de nadelen (onrust, extra begeleiding, extra verhuiskosten, huur van tijdelijke ruimten).

Maatwerk kost altijd veel geld én tijd. Ook in het geval van tijdelijke huisvesting. In alle situaties is onze focus -juist daarom- gericht op minimalisatie van a) de kosten voor interim-huisvesting te beperken waar dat kan én b) de tijdelijke huurtermijn. Dat doen we door de uitvraag samen met u op te stellen, maar ook door woonconcepten en locaties te ontwikkelen waardoor de tijdelijke huisvesting óók voor andere doelgroepen geschikt kan zijn. En als het nodig is, is het woonconcept tegen minimale meerkosten uit te breiden of in te krimpen.

Dát verstaan wij onder flexibel ruimtegebruik en duurzaamheid, begrippen die óók op interim huisvesting van toepassing zijn. Ook als de tijdelijke huisvesting nodig is om te oude locatie te kunnen afstoten, zijn wij u graag van dienst.

REvitAM is in staat u als zorgbestuurder hierin te begeleiden. Wij onderhouden contacten met meerdere zorginstellingen, eigenaren van locaties en aanbieders van tijdelijke huisvesting. Ook kunnen wij u begeleiden met de aanvraag van de vereiste vergunningen, incl. het projectmanagement en de afstemming met uw architect.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Rob Sprenkels |06-46 32 61 60

Bernd van Kooten |06-53 75 50 06

info@revitam.nl